Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondag 6 november gaat in de morgendienst in de Grote Kerk een gastpredikant voor. Het is ds. E. Agterhuis te Heinenoord. Een gezegende dienst gewenst.

Kinderen en ouders, jong en oud
In onze serie over de Tien Geboden staat zondagavond in de Maranatha Kerk het vijfde gebod centraal: ‘Eer uw vader en uw moeder’. Dat is wel een beladen woord van de Heer.
In de loop van de tijd zijn er nogal wat ouders mee aan de haal gegaan om hun kinderen ergens toe te dwingen. Soms met desastreuze gevolgen. Misschien roept het in onze gemeente helaas ook hier en daar erkenning op. In de dienst willen we met elkaar nadenken over de vraag wat van ouders mag worden verwacht en hoe kinderen zich hiertoe hebben te verhouden. Het gaat dan trouwens om ouders en kinderen van alle leeftijden. We lezen Psalm 78:1-8 en uit Paulus’ brief aan de Efeziërs 5:21 en 6:1-9.
Ook kijken we met een schuin oog naar zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus.
Deze dienst is van grote betekenis voor de hele gemeente en kent een prima aansluiting
bij de thematiek die ons dit seizoen onder begeleiding van de HGJB bezighoudt. Bovendien heeft dit gebod een verrassende actualiteit nu Nederland vergrijst.
We hopen op een gezegende dienst. Mis hem niet! Voorganger is ds. G.J. Mink.