Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Avondmaalsdienst
Op de eerste zondag van Advent, zondag 27 november, komt onze gemeente samen in de Maranatha Kerk. Zowel in de morgen- als in de avonddienst is ds. G.J. Mink onze voorganger. We vieren het avondmaal op de in de laatste jaren gebruikelijke manier.
Uitgangspunt voor de verkondiging is de eerste profetie van de Dienaar van de HEER (Jesaja 42: 1-9). De Here Jezus zegt dat in Hem deze profetie in vervulling is gegaan (Matteüs 12: 18-21). De met de Geest gezalfde Heer is heilzaam actief voor de volken, voor ons. En zo teer wordt het gezegd: ‘Het geknakte riet breekt Hij niet af, de kwijnende vlam dooft Hij niet’. Een tekst die velen bemoedigd heeft, alle tijden door. De Middelburgse predikant ds. Bernardus Smytegelt, preekte er maar liefst 145 keer over! Wij houden het voorlopig bij één keer…

Dankzegging
In de avonddienst is er gelegenheid voor hen die ’s morgens verhinderd waren, in het avondmaal de dood van onze Heiland te verkondigen. Hierna zullen we voor al de gaven van de Heer danken.
Nu lezen we verder in het eerste deel van de profetieën van Jesaja. Inmiddels zijn we bij hoofdstuk 8 uitgekomen. Centraal zullen staan de verzen 16 tot en met 18. Heel mooie woorden om juist in de nabeschouwing op de viering van het avondmaal te beluisteren. Nadat ons de Heer een teken heeft gegeven (7: 11-14; hierbij stonden we in de voorbereiding stil), weet Jesaja zich met zijn kinderen zelf een teken voor zijn volk!
Zouden wij in zijn voetsporen kunnen treden. Dit Bijbelgedeelte spreekt van
toewijding aan de Heer:
– Ik verzegel dit onderricht in mijn leerlingen;
– Ik verwacht de Heer;
– Ik vestig mijn hoop op de Heer;
– Ik ben een teken van de Heer.
Allen gezegende diensten gewenst.