Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Doopdienst
Zondagmorgen 8 januari komen we in de Grote Kerk samen in een dienst waarin de Heilige Doop zal worden bediend aan Léa Ellis Tanamal, dochter van Laurence en Ilse Tanamal-Visser.
De verkondiging van het evangelie heeft als uitgangspunt Jesaja 43: 1-7. Speciaal richten we onze aandacht op vers 1a: ‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Míj!’
We hopen op een gezegende dienst.

Bij de avonddienst
Tijdens de avonddienst in de Maranatha Kerk pakken we de
prekenserie over de Tien Woorden weer op. Aan de orde komt het zesde: ‘Pleeg geen moord’ (NBV21), ‘U zult niet doden’.
Dit verbod heeft een enorme reikwijdte en dus is er veel over te zeggen. Opvallend is dat de beroemde Middeleeuwse rabbi Rasji in zijn grote commentaar bij de Tien Woorden als hij bij het zesde gebod komt, stilte bewaart. Hij zegt er niets over…
Dat zou een korte preek betekenen… Maar het stemt wel tot nadenken. We lezen Genesis 4, Matteüs 5 en 1 Johannes 3.
Welkom in de dienst!