Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bevestiging evangelisatieouderling
Tijdens de morgendienst zondag 22 januari in de Grote Kerk zal br. Frans Willemsen worden bevestigd in het ambt van ouderling. Hij gaat het evangelisatiewerk in onze gemeente meehelpen gestalte te geven, aan te jagen en te ondersteunen. Dit is in toenemende mate in teamverband met de overige drie wijken van onze Hervormde Gemeente. In de verkondiging bepalen we ons bij woorden van de Here Jezus (Matteüs 9: 35-10: 1). Hierin roept Hij zijn leerlingen op om te bidden. Er is ontzaglijk veel werk te verrichten om de menigte een echte toekomst te bieden. Maar er zijn te weinig werkers.
En dan vindt er direct een bijzondere gebedsverhoring plaats. Het zou mooi zijn als de geschiedenis zich zou herhalen! Er is deze zondag ook kinderkerk in het CJMV-gebouw.
De kinderen blijven echter niet gedurende de hele dienst in hun eigen ruimte, maar
komen voor de bevestiging ook naar de kerk.

Revivaldienst
Zondagavond is de dienst in de Maranatha Kerk. Met jongeren in onze gemeente is een nieuwe serie diensten voorbereid. Overkoepelend thema is: ‘Verlangen’. Waarnaar verlang je of heb je het allemaal al lang opgegeven? Nee toch? Deze keer gaat het om ‘verlangen naar vrede en gerechtigheid’. Dit naar aanleiding van Jeremia 29: 1-7. Jongeren en mensen in hun tweede of derde jeugd zijn weer van harte welkom.
We gaan het met ds. G.J. Mink hebben over een verlangen naar gerechtigheid. Uiteraard is er weer ruimte om de dominee na de preek vragen te stellen. De muziek wordt deze keer verzorgd door onze eigen kerkband. Tot zondag!