Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Alles begrepen?
Zondagmorgen 12 februari lezen we in de dienst in de Maranatha Kerk het slot van de derde grote redevoering die de Here Jezus heeft gehouden. Deze staat bekend als de Gelijkenisrede. Op de Mannenkring is deze momenteel onderwerp van bespreking. Het lijken eenvoudige verhaaltjes, die Jezus vertelt, maar de boodschap is nog niet zo heel eenvoudig uit deze verhaaltjes te halen. Het is dan ook een intrigerende vraag die de Here Jezus aan het slot aan zijn leerlingen stelt: ‘Hebben jullie alles begrepen?’ En dan dit merkwaardige antwoord: ‘Ja!’. Durf jij ook te zeggen dat je alles begrepen hebt? Of overschatten Jezus’ leerlingen zichzelf? Voorganger is ds. G.J. Mink.
Er is toch zoveel dat we niet begrijpen. Goed om hierover eens met elkaar na te denken. We lezen Matteüs 13: 47-51.

Wees op tijd!
Zondagavond 12 februari in de Grote Kerk hebben we een bijzonder onderwerp. Het gaat dan om het achtste van de Tien Geboden: ‘Steel niet’. Nu levert diefstal niet zo heel gauw applaus op, zeker niet als je zelf bestolen wordt. Zo kunnen we dus gauw klaar zijn met dit gebod. Maar het gaat in dit gebod om meer dan het stelen van je fiets of inbraak. Je kunt ook de tijd van iemand stelen. Je kunt ook een mens stelen. Denk maar aan slavernij. Heel breed dus. Hoe ga je hiermee om? Kun je hiervoor excuses aanbieden? En hoe dan verder? Best ingewikkelde vragen. Bovendien hebben we uit eerdere besprekingen van geboden wel doorgekregen dat het niet alleen gaat om wat vérboden is, maar ook om wat vervolgens géboden is.
De Schriftlezingen zijn: Lukas 12: 13-34 en 1 Timotheüs 6: 6-19. Ook overwegen we de bijzondere antwoorden op vragen ten aan zien van dit gebod die de geloofsleerling stelt in zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus. Voorganger is ds. G.J. Mink.
Wees zondagavond in ieder geval op tijd!