Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Op de eerste lijdenszondag, zondag 19 februari, maken we in de Grote Kerk een start met de overdenking van Marcus 14 tot en met 16. In het eerste gedeelte zien we dat het net om Jezus zich gaat sluiten. Uiteindelijk zal dit leiden tot zijn sterven. Nog niet velen hebben het door dat het zo zal gaan. Jezus heeft immers een behoorlijke populariteit. Maar die kan snel omslaan, slaat snel om. Slechts één vrouw heeft door wat er gaat gebeuren, zij haakt niet af maar blijft tot in zijn dood met Hem verbonden. Zij zalft Hem met kostbare olie (Marcus 14: 1-11) en geeft er blijk van zijn dood op waarde te schatten! Een gezegende dienst gewenst. Voorganger is ds. G.J. Mink.

Kinderkerk en kindernevendienst
Zondag 19 februari is er weer de maandelijkse kinderkerk in het CJMV-gebouw. Hier zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool welkom. Met ingang van deze zondag is er voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool een vernieuwing:
zij mogen naar de kindernevendienst, ook dan wanneer we als wijkgemeenten samenkomen in de Grote Kerk. Van harte hopen we natuurlijk dat de ouders hun kinderen
stimuleren aan deze zegenrijke activiteiten deel te nemen.

Koffiedrinken na de dienst
Aanstaande zondag is er na de morgendienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris.
Het is voorstelbaar dat ouders hun kinderen uit de kinderkerk ophalen en hierna terugkomen naar de Grote Kerk!

Bij de avonddienst
We vervolgen de prekenserie over de Tien Woorden en zondagavond staat in de Maranatha Kerk het negende gebod centraal. ‘Leg over een ander geen vals getuigenis af.’ Het gaat over waarheid en leugen. De Gewone Catechismus beantwoordt de vraag ‘Wat is er verkeerd aan liegen’ als volgt: ‘Liegen ondermijnt het
vertrouwen in elkaar en God wil niet dat je in de leugen leeft. Jezus Christus, die de Waarheid is, bevrijdt ons van wantrouwen en argwaan. Door zijn Geest kunnen we opbouwend en oprecht met elkaar omgaan en over elkaar spreken.’ Welkom in de dienst! Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.