Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondag 26 februari is het de tweede zondag in de lijdenstijd en de eerste in de Veertigdagentijd. Beide aanduidingen worden gebruikt voor de tijd waarin we als kerk toeleven naar de Stille Week en Pasen. In de kerkgeschiedenis bestond de tijd van vasten vóór Pasen uit veertig dagen, waarbij de zes zondagen die hierin vallen géén vastendagen zijn. De vastentijd begint dus op de zgn. ‘Aswoensdag’. Na de Reformatie is er door protestanten een zondag toegevoegd, waarbij het niet onwaarschijnlijk is dat dit te maken had met carnaval, dat op wat nu de ‘eerste lijdenszondag’ heet, wordt gevierd. De ‘lijdenstijd’ legt dus vooral de nadruk op verootmoediging en het stilstaan bij het lijden, terwijl de ‘veertigdagentijd’ meer de nadruk legt op een tijd van vasten. Voor beiden valt iets te zeggen en vandaag de dag zie je dan ook dat beide aanduidingen worden gebruikt, al lijkt er wel een verschuiving te zijn, ook in protestantse kring, richting de ‘veertigdagentijd’.
Hoe dan ook, zondag lezen we verder in Marcus 14. Judas is op het toneel verschenen en heeft contact gelegd met de hogepriesters om Jezus aan hen uit te leveren. Als we verder lezen vanaf vers 12-31 zien we hoe de voorbereidingen voor het Pesachmaal worden getroffen en Jezus de maaltijd houdt met zijn leerlingen. Op weg naar de Olijfberg houdt Jezus hen, en vooral Petrus, een spiegel voor. Een spiegel waar ook wij een blik in zullen werpen. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.
Welkom in de dienst in de Maranatha Kerk!

Bij de avonddienst
In de avonddienst in de Grote Kerk gaat een ons zeer bekende gastvoorganger voor: ds. Henk Versluis te Wageningen.
Een gezegende dienst gewenst.