Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Verkeerde afslag
Jezus heeft met zijn leerlingen de Pesachmaaltijd gevierd. Met Israël gedenkt de Heer dan de grote daden van zijn Vader. Hij bevrijdt van zonde, slavernij en dood. Wat heeft dit een moedinjectie gegeven. Om die reden heeft de Here Jezus ook vurig verlangd voor zijn sterven deze maaltijd te vieren. Het geeft perspectief over dood en graf heen. Maar na deze feestelijke maaltijd komt de rauwe werkelijkheid weer op Hem af. Het gezelschap verlaat de stad en gaat richting de Olijfberg. Dan kun je twee kanten uit. De ene kant is de weg naar de woestijn om de werkelijkheid van de achtervolging te ontvluchten, af te haken dus. De andere kant op is de weg naar Gethsemané om zich te concentreren op het volbrengen van de wil van zijn Vader. Die kant moet het voor Jezus op. Hoe zwaar de weg ook is.
Jezus waarschuwt zijn leerlingen, ons dus, niet de verkeerde afslag te nemen, de weg achter Hem aan te verlaten, het lijden te ontvluchten, het kruisdragen te verwerpen. Hij dringt erop aan dat we alert zullen blijven. Dat we door te bidden in onze zwakheid de kracht van de Heer zullen zoeken.
Zondag 12 maart In de morgendienst in de Maranatha Kerk lezen we verder in het evangelie volgens Marcus. Deze keer is 14: 32-42 aan de beurt. Voorganger is ds. G.J. Mink.

Groeiplan
Aansluitend aan de morgendienst is er een bijeenkomst rondom het groeiplan voor het kinder- en jongerenwerk. We drinken eerst een kop koffie en gaan dan nog met elkaar aan de slag. Tijdens deze bijeenkomst willen we allereerst bespreken wat we de afgelopen maanden met het groeiplan gedaan hebben. Daarna hopen we met elkaar door te denken over de samenhang tussen geloofsopvoeding in de kerk en thuis. We nodigen ouders, grootouders, jeugdwerkers en anderen die betrokken zijn op onze jeugd uit voor deze bijeenkomst! Oppas voor de kids is aanwezig, er is geen tieneractiviteit deze keer.

Avonddienst vierde lijdenszondag
In de avonddienst in de Grote Kerk hoopt een ons bekende gastvoorganger de dienst te leiden. Het is ds. Mark van Pelt te Ridderkerk. Een gezegende dienst gewenst.