Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Doopdienst
Op de zesde lijdenszondag, zondag 26 maart, komen we ’s morgens samen in de Maranatha Kerk.
Aan een zestal kinderen van de gemeente zal de Heilige Doop worden bediend:
Siem Levi Bakker, zoon van Jeroen en Sanne Bakker-Verdoorn;
Sanne Marigje Jeltje de Groot, dochter van Peter en Malene de Groot-Schaller;
Kyan Ruben Erik de Knikker, zoon van Joël en Ingrid de Knikker-le Mair;
Jasmijn Sara Sela Noordergraaf, dochter van Matthijs en Sandra Noordergraaf-Bons;
Vito Samm van Renswoude, zoon van Johan en Jolanda van Renswoude-Dekker;
Joppe Johannes Teunis van de Wetering, zoon van Mark en Charlotte van de Wetering-Sterrenburg.

We lezen de Schrift uit Marcus 10: 32-45. Dat is een stapje ‘terug’ vanuit de lezingen in hoofdstuk 14, maar dit gedeelte laat licht schijnen op de weg van Jezus én van zijn leerlingen. Kerntekst voor de verkondiging is vers 32a: ‘Ze waren onderweg naar Jeruzalem, en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang.’

Mattheüspassiedienst
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is in aanloop naar de ‘Goede week’ in onze gemeente een passiedienst. We prijzen ons gelukkig dat de gerenommeerde Ars Musica Cantorij onder leiding van Patrick van der Linden medewerking zal verlenen. Deze speciale dienst begint zondagavond 26 maart om 18.00 uur in de Grote Kerk. Voorganger is ds. G.J. Mink en het orgel wordt bespeeld door Martin Zonnenberg.
We lezen met elkaar het lijdensevangelie uit Matteüs 26 en 27, luisteren naar gedeelten uit Bachs Matthäuspassion, en zingen ook als gemeente toepasselijke liederen. Zo zingen we als het ware het lijdensevangelie naar binnen.
Nodigt u ook gerust belangstellenden uit voor deze dienst.