Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Belijdenis- en doopdienst
Zondagmorgen 2 april belooft een bijzondere dienst te worden. In de Grote Kerk hopen elf jonge mensen in het openbaar hun geloof te belijden. Twee van hen zullen ook (volwassen) gedoopt worden: Lieke van Hattem, Ester Morks, Marleen van Wingerden, Sem van de Maat, Femke Korevaar, Joey van Tent, Boudewijn Brandwijk, Nick Hogendoorn, Samantha Kraaijeveld, Robert en Suzanne van Rekom-van den Ouden.
We lezen verder in het lijdensevangelie volgens Marcus. In het bijzonder bepalen we onze aandacht bij 14: 66-72, waar het gaat over de verloochening door Petrus. Dat is wel precies het tegenovergestelde van belijden. Dit contrast krijgt in de dienst op deze zevende zondag in de lijdenstijd volle aandacht. Hierom zal ook klinken een woord van de apostel Paulus: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’ (Romeinen 10: 9). De dienst is mede door de catechisanten voorbereid. Voorganger is ds. G.J. Mink.
We hopen dat zij zich door de aanwezigheid van velen omringd zullen weten door medebelijders van de gekruisigde en opgestane Heer.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid de nieuwe belijdende leden de hand te drukken. Hierna drinken we met elkaar koffie, thee of fris. Diverse gemeenteleden zorgen voor wat lekkers erbij.

Revival-Zangdienst
Zondagavond 2 april is er in de Maranatha Kerk een Revival-zangdienst. Het thema is ‘Langs de Via Dolorosa’. We verplaatsen ons deze dienst in de schoenen van Alexander en Rufus, de zonen van Simon van Cyrene. Zo’n tien jaar na de dood en opstanding van Jezus kijken zij terug op wat er toen gebeurde, en we kijken met hen mee. Muzikale medewerking verleent de muziekgroep LYF. Van harte welkom in de dienst!