Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Paasmorgendiensten
Op Eerste Paasdag, zondag 9 april, zijn we ’s morgens als wijkgemeenten van harte welkom in de Maranatha Kerk om de opstanding van onze Heer te vieren. De eerste dienst begint om 09.00 uur. Naast het orgel zal er muzikale medewerking zijn van de kerkband. De tweede dienst begint om 10.45 uur. In de eerste dienst zal de nieuwe paaskaars de kerk in worden gebracht. Hierover kunt u elders in dit Kerkblad meer lezen. In beide diensten lezen we het opstandingsevangelie uit Marcus 16: 1-8. Op toch heel eigen wijze vertelt Marcus wat er die morgen gebeurde. Het einde van het verhaal geeft te denken. Of wijst het een (nieuwe) weg? Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.
We kijken uit naar feestelijke diensten. Van harte welkom!

Paasavonddienst met ‘Shine’
De avonddienst op Pasen is in de Grote Kerk. Medewerking verlenen organist Jaco van de Graaf en het Sliedrechtse gospelkoor ‘Shine’. Deze dienst heeft het karakter van een zangdienst waarbij we aan de hand van het slot van het Marcusevangelie (16: 9-16) diverse verschijningen van de Opgestane Heer langslopen alsmede de roep om het evangelie te verkondigen en te gaan geloven. Niet zo gemakkelijk. Toen niet en nu niet. Maar onder de zegen van God en door de werking van zijn Geest kan het onmogelijke gebeuren! Wie graag paasliederen zingt, of hij of zij kind, jongere of oudere is, is van harte welkom. Nodig ook gerust mensen in je omgeving uit. Voorganger is ds. G.J. Mink.