Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de zondagmorgendienst
Nadat we in de lijdenstijd en op Goede Vrijdag en Pasen gelezen hebben uit het Marcusevangelie, zullen we de komende drie zondagmorgendiensten lezen uit het slot van het Johannesevangelie. Zondagmorgen  zondag 16 april in de Grote Kerk lezen we Johannes 20: 19-23, en valt er licht op vijf facetten van de diamant van de opstanding van Christus. Ds. M.H. Vastenhout is de voorganger. Welkom in de dienst!

Bij de zondagavonddienst
In de avonddienst van zondag 16 april  in de Maranatha Kerk hopen we een ons wel zeer bekende gastvoorganger te ontmoeten: ds. Jan Riemersma, zo lang aan onze gemeente verbonden, nu wonend in Ommen. We bidden om een gezegende dienst.