Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Houd je van me?
We lezen op de laatste zondag van april, de 30e,  verder in het evangelie volgens Johannes (21: 15-17). Een van de meest prominente leerlingen is Simon Petrus. In de Open Deurdienst (19 maart) hebben we stilgestaan bij zijn roeping. Tijdens de belijdenisdienst
(2 april) kwam zijn verloochening aan de orde. Nu horen we over zijn belijdenis (‘Het is de Heer’, een echo van zijn eerdere belijdenis: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’) en zijn liefde. Geloven is niet alleen iets van het verstand, maar vooral iets van het hart. En als jou nu de vraag gesteld zou worden: ‘Houd je echt van de Here Jezus, meer dan van wie of wat ook?’, wat zou je dan antwoorden? Voorganger is ds. G.J. Mink.
Dat antwoord mag je geven in de morgendienst van de Grote Kerk. Als je hier eerder ‘ja’ op zegt, is dat natuurlijk absoluut geen bezwaar!

In de avonddienst op zondag 30 april verwelkomen we in de Maranatha Kerk een gastpredikant. Het is ds. M.J. Luteijn uit Vuren. Een gezegende dienst gewenst.