Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Doopdienst
Zondagmorgen 14 mei komen we samen in de Grote Kerk. Daar zal de Heilige Doop worden bediend aan:
Amé Niene Floortje Peters. Amé is de dochter van Ricardo en Arina Peters-den Hertog;
Fiene van der Kuijl. Fiene is de dochter van Benjamin en Leanne van der Kuijl-den Herder.
We lezen deze zondag verder in de Romeinenbrief, namelijk uit Romeinen 5: 18-6: 5.
De kerntekst voor de verkondiging is vers 4: ‘We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’ Daarbij lezen we ook uit Exodus 14: 19-30a.
De gemeentezang zal muzikaal worden begeleid door het orgel en door de kerkband.
Let op: voor de kinderen van de groepen 1-6 is er kinderkerk, maar we vinden het fijn als de kinderen erbij zijn bij het dopen. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.
Dus allemaal, jong en oud, (eerst) welkom in de kerk!

Revivaldienst
Zondagavond 14 mei verwelkomen we in de Maranatha Kerk een bekende gastvoorganger in de Revivaldienst, Pal Balogh. Elders op deze website is nadere informatie over deze dienst te vinden.