Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Wezenzondag
Op deze zondag tussen de Hemelvaartsdag en Pinksteren in, zondag 21 mei, lezen we ’s morgens in de Maranatha Kerk verder in Romeinen 6, en wel vers 5-19. Opnieuw laten we ons verrassen door wat de apostel Paulus ons te zeggen heeft over het christenleven midden in deze wereld. Een leven niet langer als slaven, maar als vrije mensen!
Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.

Avonddienst 
In de avonddienst van 21 mei gaat in de Grote Kerk de ons allen welbekende ds. Jan Riemersma uit Ommen voor.
Een gezegende dienst gewenst.