Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Pinkstermorgendienst
Zondagmorgen 28 mei is er in de Grote Kerk een feestelijke Pinksterdienst. We hebben tenslotte wat te vieren: de Heilige Geest is uitgestort. En ook vandaag mogen mensen nog de Heilige Geest ontvangen. Dat zegt de door de Geest geïnspireerde Petrus tenminste in zijn preek, waarvan we een impressie in Handelingen 2 te horen krijgen. Uiteraard lezen we enkele passages uit dit bijbelhoofdstuk. Voorganger is ds. G.J. Mink.
De preektekst is een woord van de Here Jezus, waarin Hij het werk van de Geest omschrijft: ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekend maken wat komen gaat’ (Johannes 16: 13-14).
Vanaf 9.20 uur is er al samenzang voor de dienst onder de bezielende orgelbegeleiding van Martin Zonnenberg.
Hartelijk welkom in de dienst.

Bij de avonddienst
De afgelopen zondagen stonden we in de morgendiensten stil bij gedeelten uit Romeinen 5 en 6. In Romeinen 5: 5 werd door Paulus al één keer, haast terloops, de Heilige Geest genoemd: ‘Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is.’ In Romeinen 8 pakt de apostel het thema van de Geest op, om dit prachtig te verdiepen. Daarom lezen we op de avond van de Pinksterzondag Romeinen 8: 1-11. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout .
Welkom in de dienst!