Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondagmorgen 11 juni komen we als wijkgemeenten samen in de Grote Kerk. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout. Nadat we in de meimaand gedeelten lazen uit Romeinen 5-8, willen we deze dienst, en ook tijdens de ‘Avondmaalszondag’ van volgende week, verder lezen in Romeinen 13 en 14. In dit gedeelte van de brief vertaalt de apostel zijn boodschap naar het concrete leven van de gemeente. Zondag lezen we Romeinen 13 vers 8-14, waar het gaat over de vervulling van de Wet in de liefde. Ook daagt de apostel ons uit om ons ‘tijdsbesef’ tegen het licht te houden. Er zijn wakkere mensen gevraagd!
Welkom in de dienst.
Wat is bidden?
Zondagavond maken we in de dienst in de Maranatha Kerk een start met een nieuwe serie diensten over het gebed. Voordat we de diverse onderdelen van het ‘Onze Vader’ met elkaar doornemen, proberen we het antwoord te vinden op de vraag wat bidden is. Je zou het kunnen noemen: spreken met God. Maar het kan ook wat nadere inkleuring krijgen. Ons gebed wordt gedragen door het gebed van Christus, die voor ons bidt dat ons geloof niet zal bezwijken. We bidden samen met Christus, want we zijn in één lichaam met Hem verbonden: Hij is ons hoofd en wij bidden met Hem mee, in zijn Naam. We roepen in ons gebed ook tot Christus, onze God.
Enkele aspecten van wat bidden is, zullen de revue passeren. Hierbij noem ik eerst wat bidden niet is, vervolgens wat we er wel onder mogen verstaan:
a. Bidden is geen woord van ons tot God, maar antwoord van ons aan God;
b. Bidden is geen verdienmodel, maar uiting van dankbaarheid.
c. Bidden is geen eventuele mogelijkheid, maar daad van gehoorzaamheid;
d. Bidden is geen uitwendig reciteren, maar uiting van hartelijk verlangen;
e. Bidden is geen incidenteel gebeuren, maar een constante werkzaamheid.
We laten ons voorlichten door het belijden van de kerk, zoals dit uitgedrukt wordt in zondag 45, vraag en antwoord 116 van de Heidelbergse Catechismus.
Voorganger is ds. G.J. Mink.