Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 18 juni komen we als gemeente twee keer samen in de Maranatha Kerk. We vieren dan samen de Maaltijd van de Heer. Wat een reden tot dankbaarheid!
We vieren zondag het Avondmaal op de ‘lopende’ wijze, waarbij we brood en wijn voor in de kerk krijgen aangereikt en we vervolgens allen tegelijk op onze zitplaats brood en wijn tot ons nemen. ‘s Avonds is er de voortzetting van de Maaltijd, en is er ook ‘dankzegging’. Misschien is het niet nodig u en jou erop te wijzen dat de diensten als een ‘eenheid’ mogen worden gezien. Wie ‘s morgens al de Maaltijd vierde, is uiteraard ‘s avonds ook welkom om God daarvoor te danken. Ook zit daar het aspect in van ‘nabetrachting’, een ouderwets woord dat zoveel wil zeggen als dat we vanuit de viering van de Maaltijd de verbinding leggen naar het ‘gewone’ leven dat ons op maandag weer wacht.
Welkom aan Zijn tafel! Met een liedtekst van Sela: ‘Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen: Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt. Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.
Nu geef ik U mijn leven Heer en wil ik leven tot uw eer. U geeft zoveel, nog meer, het meest. Eer aan de Vader, Zoon en Geest.’
Uiteraard gaan zondag ook de Schriften open. We lezen verder in de Romeinenbrief, deze keer openen we hoofdstuk 14. In beiude diensten is ds. M.H. Vastenhout de voorganger.
We richten de blik met Paulus op de onderlinge omgang met elkaar binnen de gemeente. ‘s Morgens lezen we vers 1-12 en ‘s avonds vers 13-23. Welkom in de diensten, we kijken uit naar een gezegende zondag!