Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Doopdienst
Zondagmorgen 25 juni komen we samen in de Grote Kerk.
Twee kinderen zullen het sacrament van de Heilige Doop ontvangen.
Het zijn:
Koen Manuel, zoon van  Henrikus Leonardus Petronella (Hein)
en Neeltje Elizabeth (Neline) Akkermans-van den Bos;
Wyb Arie Jan, zoon van Arie Jan (Arjen) en Martina (Marije)
van Dijk-Redelijkheid.
In de verkondiging staan we stil bij een boeiende tekst uit Paulus’ tweede brief aan Timotëus (2: 21-22):
Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn  eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel.
Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen. Voorganger is ds. G.J. Mink.
We bidden om een gezegende dienst.
Baggerdienst
Ter afsluiting van het baggerfestival is er een oecumenische ‘baggerdienst’, die zal worden geleid door de ‘baggerdominee’ ds. Stefan Francke, werkzaam voor de Stichting Pastoraat Werkers Overzee, een oude bekende van me. Jaren geleden waren we beiden en samen redactielid van het blad Credo, dat in gereformeerde kring verscheen. Enkele jaren geleden is dit samengegaan met het hervormde Confessioneel. De dienst is mede voorbereid door onze evangelisatiecommissie en wordt gedragen door diverse kerkgemeenschappen in ons baggerdorp. Voorgangers van vijf betrokken geloofsgemeenschappen dragen een steentje bij. We hopen op een gezegende dienst op het Dr. Langeveldplein. Aanvang 14.00 uur.
Het thema is: ‘Welkom thuis’.
Allen van harte welkom!
Revivaldienst
Er is genoeg om ons zorgen over te maken toch? Is het niet de klimaatcrisis, dan wel de oorlog of misschien wel persoonlijke zorgen. We willen steeds meer en dat verlangen voor ontwikkeling blijft groeien. Maar hoe kunnen we toch ingaan op ons verlangen om ook te minderen? Spreker en auteur Paul Schenderling is een expert op het gebied van postgroei. ‘Er is leven na de groei’. Naast het schrijven van dit boek vertelt hij zijn eigen verhaal in de Revivaldienst aanstaande zondagavond om 18.00 uur in de Maranatha Kerk. We gaan lekker zingen met de band All4One. Daarnaast ben je van harte welkom om voor de dienst wat lekkers te drinken. en jij er ook bij?