Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Overstap- en kinderkampdienst
Zondag 2 juli komen we samen in de Maranatha Kerk voor een bijzondere dienst. In deze dienst zal een aantal tieners afscheid nemen van de kindernevendienst en de overstap maken naar de huiscatechisatie die in september voor hen van start zal gaan. Het thema van de dienst is ‘Bouwen op Jezus, de rots’. Dat sluit aan bij het themalied van het kinderkamp. Want ook dát krijgt een plekje in deze dienst. Tijdens het kamp ging het over Jozef en we lezen dus óók een verhaal uit Genesis. Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie bij de kerk en zal aansluitend de kinderkampfilm worden getoond. Kortom, we kunnen zondag als gemeente betrokken zijn op de kinderen van de gemeente, en samen met hen zingen, bidden en luisteren naar het Woord van God.
Ds. M.H. Vastenhout gaat voor in deze dienst.
Welkom in de dienst!

Bij de avonddienst
‘s Avonds zetten we in de Grote Kerk de serie voort waarmee we een paar weken geleden zijn begonnen, over het Onze Vader. Na de eerste dienst, die ging over wat bidden is, zoomen we zondag in op de zgn. ‘aanhef’ van het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde en leert: ‘Onze Vader in de hemel’. Zo spreekt Jezus zijn hemelse Vader aan, en Hij leert het ons. Ook in deze dienst is Ds. M.H. Vastenhout  onze voorganger.
Maar tegelijkertijd gaan er, zeker vandaag de dag, ook stemmen op die vragen: ‘Is dat nog wel van deze tijd?’ en ‘Zou het ook ánders kunnen?’ Reden genoeg om deze en andere vragen te verkennen en door de antwoorden te worden opgebouwd in ons geloof. Ook ‘s avonds van harte welkom.