Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondagmorgen 16 juli komen we in de Maranatha Kerk samen en lezen we het slot van de brief van Paulus aan de Romeinen, namelijk Romeinen 16 vers 1-24. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout. Op het eerste gezicht een tamelijk droge lijst van namen. Paulus wil graag aan heel veel mensen de groeten doen. Bij nader inzien is dit toch een fascinerend Bijbelgedeelte, dat helemaal in lijn ligt met wat eerder in de brief aan de orde was. En dat ons ook vandaag nog van alles te zeggen heeft. Welkom in de dienst!

Bij de avonddienst
In de avonddienst in de Grote Kerk gaat een gastpredikant voor. Voor de eerste keer komt ds. Michel van Heijningen te Alblasserdam naar Sliedrecht. Een gezegende dienst gewenst.