Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Tips voor persoonlijk gebed

Zondagmorgen 23 juli in de Grote Kerk gaan we weer op les bij de Here Jezus. Hij geeft ons belangrijke aanwijzingen hoe we ons gebedsleven een nieuwe impuls kunnen geven. Het komt nogal eens voor dat je niet weet hoe je het gestalte zou moeten geven en hoe je sleur voorkomt. In Mattheüs 6: 5-15 vinden we een aantal bijzondere handreikingen.
In de verkondiging zal ik een aantal keren verwijzen naar het gebed dat koning Salomo bij de inwijding van de tempel uitsprak (1 Koningen 8). Dit is een lang hoofdstuk. In de dienst lezen we het niet, maar het verdient aanbeveling om het thuis al eens even door te nemen en zo goed voorbereid te zijn op de dienst. Voorganger is ds. G.J. Mink.

‘Bewaar en vermeerder Uw Kerk’
Zondagavond bespreken we in de dienst in de Maranatha Kerk de tweede bede van het Onze Vader: ‘Uw Koninkrijk kome’. Er is weer een groot aantal aspecten dat belicht zou kunnen worden. Maar we moeten ons soms ook wel beperken. Deze keer gaan we een zinsnede uit zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus wat nader met elkaar bekijken. Het ‘Koninkrijk van God’ en ‘de Kerk’ zijn weliswaar twee verschillende begrippen, maar ze hebben toch duidelijk een onderlinge samenhang. Waar in West-Europa de kerk decimeert, het aantal christenen in Sliedrecht minder geworden is en ook over de statistische gegevens van onze kerkelijke gemeente niet te juichen valt, is het gebed: ‘Bewaar uw Kerk’ zeker op zijn plaats. Tegelijk beogen we een missionaire gemeente te zijn: mensen tot waar discipelschap van onze Heer te stimuleren. Dit hebben we niet zelf in handen.
Ook hierin zijn we van de Heer afhankelijk. Hierom bidden we: ‘Vermeerder uw Kerk’.
We lezen uit de Heilige Schrift 1 Koningen 19: 9-18 waar gesproken wordt over de inzet van Elia, zijn teleurstellende ervaringen met Gods volk en de bemoediging door de Heer. Een indrukwekkend bijbelgedeelte. Voorganger is ds. G.J. Mink.