Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Ook zondag 6 augustus worden beide diensten geleid door gastvoorgangers.
’s Morgens komt br. Peter Riemens uit Arnemuiden, kerkelijk werker in de Ontmoetingskerk te Middelburg, naar de Grote Kerk.
In de avonddienst in de Maranatha Kerk verkondigt ons ds. L. den Breejen te Delft het evangelie.