Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Ook zondag 20 augustus is, zoals altijd, het begin van een nieuwe week. Maar déze zondag markeert ook het begin van een nieuwe periode van naar school gaan, studeren, werken in het onderwijs. Immers, de zomervakantie van de scholen is voorbij. Dat kan soms best een spannende ‘overgang’ betekenen, met nieuwe indrukken. En ook het weer (her)vinden van een gezinsritme kan spanning met zich meebrengen. Laten we als gemeente kinderen, tieners, studenten, ouders en zij die in het onderwijs werken in gebed bij God brengen!
Ook voor anderen is kort geleden, na een periode van rust, de vakantie geëindigd, en het ‘gewone’ leven weer begonnen. Ook in de kerk pakken we de draad weer op, bijvoorbeeld met de kindernevendienst die zondag weer voor alle groepen gehouden wordt. En de voorbereidingen voor een nieuw seizoen van vorming en toerusting worden getroffen.
Vaak bestaat het idee dat we er dan, na te zijn uitgerust, ‘weer met frisse energie tegenaan kunnen’. Toch merk ik soms ook dat er een soort huiver bestaat voor wat gaat komen. Omdat we wel weten dat we vaak in no time weer helemaal zijn opgeslokt door onze besognes en door wat er speelt in de wereld dichtbij of verder weg.
Zondagmorgen in de Grote Kerk zoomen we daarom in op ‘wachten’. Op God, wel te verstaan. Ik las recent een boek over ‘kerken en de crisis van neergang’ (door André Root), waarin hij aansluit bij wat eerder in de kerkgeschiedenis werd ontdekt als kernhouding voor de kerk, juist in seculiere tijden, waarin we door de (kerk?)bank genomen niet per se rekening lijken te houden met God die actief hándelt in deze wereld. Als kerk niet meteen in de eigen actie schieten dus, maar wachten op God.
Een citaat: ‘De kerk is de kerk van de levende God, alleen als ze wacht. Alleen in haar wachten kan de kerk de God liefhebben, die God is door de wereld lief te hebben. En alleen door te wachten kan de kerk de levende God dienen, door de wereld lief te hebben.’
We lezen uit de Schrift Psalm 27, die zó eindigt: ‘Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer!’
We kijken er naar uit elkaar weer te ontmoeten in de dienst!
Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.

Bij de avonddienst
In de avonddienst in de Maranatha Kerk gaat een gastpredikant voor. Voor de tweede keer in korte tijd komt ds. Michel van Heijningen te Alblasserdam naar Sliedrecht. Een gezegende dienst gewenst.