Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Ben jij gelovig? Ongelovig? Twijfelend of weifelend? Parttimer of fulltimer wat geloven aangaat? Het kan zo verschillend liggen. Wat is geloven eigenlijk? Dit laat zich het beste ontleden aan de hand van het geloof van iemand van wie Jezus zegt dat hij een groot geloof heeft (Mat. 8: 5-13). Het blijkt iemand te zijn die volop in het leven staat, die er niet bij opgegroeid is, die nog veel te leren heeft, maar bij wie het overduidelijk wordt in een crisissituatie. Het is goed om ons eens aan hem te spiegelen.
Dat komt goed uit op deze zondag 27 augustus aan het begin van de week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.
Dan reflecteren we toch even bij onszelf hoe het er met ons geloven voorstaat en overwegen we hoe ons geloof sterker kan worden en welke rol het avondmaal hierbij speelt. Voorganger is ds. G.J. Mink.
Hartelijk welkom zondagmorgen in de Maranatha Kerk.
Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en fris.

Bij de avonddienst
’s Avonds zetten we in de Grote Kerk de serie voort over het Onze Vader. Aan de orde is de derde bede: ‘Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel’. Hierbij luistert het nauw wat de grammaticale wijze is die hier gebruikt wordt. Het is géén ‘stellende wijs’, die vaststelt dat Gods wil hoe dan ook, altijd en overal geschiedt. Hier wordt ook niet de ‘wensende wijs’ gebruikt, die een soort hoop uitspreekt dat misschien hier op aarde ook ooit een keer Gods wil werkelijkheid zal worden. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.
Een soort ‘insjallah’, zeg maar. Nee, hier wordt een ‘gebiedende wijs’ gebruikt. Niet vanuit een positie van superioriteit, maar juist gericht tot Iemand die bóven ons staat: God, de Vader.
Er is een nauwe verbinding tussen de tweede en derde bede.
Er is zelfs veel voor te zeggen om de toevoeging ‘op aarde zoals nu al in de hemel’ zowel te betrekken op de komst van Gods koningschap áls op het doorbreken van Zijn wil. Immers, de hemel is de ruimte van God, waar zijn koninklijk gezag geldt, en waar Zijn bedoelingen voor de toekomst wachten op vervulling op aarde. Kortom: genoeg om zondag samen over na te denken en om van te gaan zingen. Welkom in de dienst!