Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Deze weken staan in veel van de diensten die achter ons liggen of die nog komen psalmen centraal. Zo bleek toen we als wijkpredikanten dit in kaart brachten. In dat licht heeft ds. M.H. Vastenhout  ook voor de komende twee zondagen gekozen voor psalmen en wel Psalm 92 en Psalm 93. Zondagmorgen 10 september lezen we dus in de Maranatha Kerk dit lied voor de sabbat. De inzet zet de toon: ‘Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw.’ We laten dit lied op ons inwerken en zoeken aansluiting bij wat we eerder in Psalm 27 ontdekten. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout. Welkom in de dienst!

Afrekencultuur
Vergeving is bepaald niet populair. Ja, we hebben het er in de kerk over. En we zouden ons geen raad weten als de Heer ons niet zou vergeven. Maar wat betekent dit nu in de praktijk van elke dag? De cultuur waarin we leven is ongenadig. Mensen worden aan de schandpaal genageld. Misdadigers mogen nooit meer vrij komen… Een straf is niet gauw te streng.
Het is moeilijk om zuiver, christelijk over vergeving te spreken waar we leven in een afrekencultuur, die ook onze deur niet voorbijgaat. En toch zal het moeten. De Here Jezus leert ons immers in de vijfde bede van het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. Dat is een pittig woord. Mede aan de hand van wat de kerk belijdt in zondag 51 van de Heidelbergse Catechismus gaan we zondagavond 10 september in de Grote Kerk na wat dit voor ons inhoudt. In deze dienst gaat ds. G.J. Mink voor.