Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Startdienst
Zondag 24 september is het de ‘startzondag’. We vragen de Here om zijn zegen over alle activiteiten in onze gemeente die weer starten of die nog steeds voortgang vinden. In het kader van het thema van het gemeentefeest: ‘Gods schepping, mij een zorg’ slaan we de bijbel open bij Psalm 19. Hierin gaat het over de schepping en over de gave van de Tora, Gods richtlijnen voor ons leven. Ten slotte klinkt het gebed dat de Here onze gedachten en woorden zuiver doet zijn. Een inspirerende tekst. Voorganger is ds. G.J. Mink.
Muzikale medewerking aan deze dienst verleent, naast onze organist Martin Zonnenberg, de kerkband. Na afloop van de dienst in de Maranatha Kerk drinken we samen koffie, thee of fris.

Bij de avonddienst
Na de activiteiten van het gemeentefeest, uitlopend op de kerkdienst van zondagmorgen, komen we ook ‘s avonds als gemeente bij elkaar. We maken dan ruimte voor verdieping en bezinning rond de zesde bede van het Onze Vader: ‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’. Dat gebed laat zich kleuren vanuit Opwekking 832 die we zondag zongen: ‘Jezus Overwinnaar’.
Tom Wright schrijft over de zesde bede o.a.: ‘Als je bidt ‘Verlos ons van het kwaad’ of ‘van de boze’, adem je de overwinning van het kruis in. Daarmee houd je weer een moment, weer een uur en weer een dag stand tegen de vernietigende kracht binnen in ons en in de wereld.’
Genoeg stof om samen over na te denken en van te zingen. Voorganger in de Grote Kerk is ds. M.H. Vastenhout.
Welkom!