Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bezoek uit Roemenië
Zondagmorgen 1 oktober is er in de dienst sprake van een bijzondere verbondenheid met een Hongaarstalige gemeente in Roemenië. Haar predikant ds. Molnar is met de voorzitter van de kerkenraad een aantal dagen in ons dorp. Dit op uitnodiging van en begeleiding door de Commissie Hulp Roemenië, die zo’n belangrijke plaats onder ons inneemt. In de morgendienst in de Grote Kerk gaan hij en ds. G.J. Mink samen voor. De preek gaat over een gedeelte van de Bergrede: Mattheüs 5: 13-16 over de gelijkenis van het zout en het licht. Het is mooi op deze manier ook iets te proeven van Gods wereldwijde kerk.

Israëlzondag met ‘Shine’
De avonddienst op Israëlzondag in de Maranatha Kerk staat in het teken van de onopgeefbare verbondenheid van Kerk en Israël. Bijzondere muzikale medewerking verleent het Sliedrechtse gospelkoor ‘Shine’. Het evangelie vertelt ons dat we in en door Christus bij de God van Israël mogen horen. Hij is onze God. Hij telt ons ook op bij de volken die in Jeruzalem thuishoren. Zo klinkt het in Psalm 87 die leidraad voor de dienst is. Het is een echte zangdienst, geschikt voor jong en oud. Nodig ook gerust anderen uit om samen de lof van Israëls God te zingen. (