Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Dit najaar willen we als wijkpredikanten een prekenserie houden uit het Oude Testament. We lezen de verhalen over de profeet Elia, uit 1 Koningen 17 tot 2 Koningen 2. We zullen zondag de serie beginnen en lezen dan 1 Koningen 17. De serie zal eindigen op Eeuwigheidszondag. Sommige van de verhalen over Elia zijn bekender dan andere. Maar het is mooi om ze van begin tot eind te lezen, en zo ook hun samenhang te ontdekken. We lezen de verhalen daarbij ook ‘terug’ vanuit het Nieuwe Testament, waar er soms ook directe of meer indirecte toespelingen op worden gemaakt. En uiteraard lezen we ze vanuit het geleefde leven anno 2023, waarbij we, biddend om de leiding van Gods Geest, hopen te ontdekken hoe er ook vanuit deze hoofdstukken van de Bijbel licht valt over onze levens.
Zondag 8 oktober in de Maranathakerk ontmoeten we Elia in het Keritdal, en even later in het dorpje Sarefat. Bepaald niet in het centrum van de macht, zeker niet in de spotlights… Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.
Welkom in de dienst!

Lofverheffing en praise
‘Houd de lofzang gaande’. Deze aansporing klinkt in Psalm 107. In de coronatijd werd die zeer actueel. En we hebben de lofzang gaande gehouden. Terecht. Want de Here verdient het! Lofprijzing of praise is kenmerk van het leven van Gods volk. Zelfs in de diepte. Niet door de diepte, de moeiten, de pijn, de verschrikking te overschreeuwen. Het leven is niet een aaneenrijging van halleluja’s. Maar waar het leven gekenmerkt wordt door zorgen om bestaanszekerheid, schuld en verzoeking slaat Gods volk de ogen op naar de Here, ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’.
Jezus heeft ons geleerd te bidden!
Als wij Jezus’ gebedsonderricht ter harte nemen, kunnen we ons niet meer inhouden. Want een weg is ons gewezen. En spontaan verheffen we onze stem en prijzen onze Vader in de hemel: ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen’. Hiermee begeeft de Kerk zich in het voetspoor van Israël dat in het psalmboek vergelijkbaar reageert (zie het slot van Psalm 41, 72, 89, 106 en 146-150).
In de avonddienst in de Grote Kerk besluiten we onze serie over het gebed. Voorganger is ds. G.J. Mink. We volgen Israël en de Kerk in praise, in lofprijzing. De overdenking van de lofverheffing en de uitleg ervan in zondag 52b van de Heidelbergse Catechismus onderbreken we door met Israël de psalmen voor de Heer te zingen.