Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondagmorgen 15 oktober komen we samen in de Grote Kerk. Daar lezen we verder uit de verhalen over Elia. Zondag komt 1 Koningen 18: 1-19 aan de orde. We ontmoeten daar Elia en Obadja. De één een profeet, de ander hoveling van koning Achab. Beiden proberen een leven te leiden dat op de HEER, de God van Israël is gericht. Maar de plek waar ze dat doen en de omstandigheden waarin ze leven zijn heel erg verschillend. Wat heeft dat ons te zeggen? Voorganger is ds. M.H. Vastenhout. Welkom in de dienst!

OpenDeurDienst
In de Gereformeerde Kerk wordt om 18.00 uur een gezamenlijke OpenDeurDienst gehouden door de Gereformeerde Kerk en de Hervormde wijkgemeenten 1 en 2. Het thema van de dienst is ‘Genieten in de chaos’. Vanuit het boek Prediker ontdekken we dat er een lijn in de Bijbel is die inzet op ‘genieten’. Maar hoe dan? Kan dat wel, als je om je heen kijkt? De Bijbel wijst niet de weg van ‘genieten zónder chaos’ (kop in het zand), en ook niet die van ‘genieten ván de chaos’ (stoïcijns dealen met hoe het leven op je afkomt), maar ‘genieten ín de chaos’. Laat je uitdagen om ook mee te komen denken over dit thema. Weet je welkom!
De kerkband van wijkgemeenten 1-2 verleent muzikale medewerking.

Bij de avonddienst
In de Maranatha Kerk is er zondagavond ook een kerkeigen dienst. Hierin gaat voor onze oud-predikant ds. Johan Sparreboom te Nieuwerkerk aan den IJssel. We bidden om een gezegende dienst.