Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de morgendienst
Zondagmorgen 29 oktober  vervolgen we in de morgendienst in de Grote Kerk onze serie over het leven van Elia. Na de bijzondere manifestatie op de berg Karmel en de uiterst positieve reactie van het volk, is de situatie in één klap veranderd. Koningin Izebel laat de achtervolging inzetten. Elia is zijn leven niet zeker en ziet het helemaal niet meer zitten. Leerzaam is om te zien hoe de Here met zijn profeet omgaat en de machtige openbaring die hij ontvangt op de berg Horeb. Driemaal lezen we in de bijbel van een ontmoeting op de berg: De Heer ontmoet Mozes (Ex. 19), Elia (1 Kon. 19), Mozes en Elia samen (Mat. 17). Tot ons heil! Thema van de dienst is: ‘Een goed gesprek op de berg’. Voorganger is ds. G.J. Mink.

Bij de avonddienst
Onlangs hadden we tijdens de belijdeniskring een mooi gesprek over de rol van de Bijbel in en voor ons persoonlijke geloofsleven en voor het leven als gemeente. Het lijkt me mooi om hier in deze avonddienst aandacht aan te besteden. Zeker omdat we kort voor Hervormingsdag leven, 31 oktober. Tot voor een aantal jaar was de laatste zondag van oktober ‘Bijbelzondag’. Die vindt inmiddels in januari plaats, maar ik vind het waardevol om juist in het licht van twee principes uit de Reformatie over de rol van de Bijbel na te denken: ‘Sola Scriptura’ en ‘Tota Scriptura’. Dat wil zeggen: ‘de Schrift alleen’, en ‘heel de Schrift’. We lezen 2 Timoteüs 3: 10 tot en met 4: 5, met de nadruk op 2 Timoteüs 3: 16 en 17. En we proberen ook hele praktische handreikingen te doen als het gaat om het lezen en gebruiken van de Bijbel in ons geloofsleven vandaag. Welkom in de dienst in de Maranatha Kerk! Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.