Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Kom en blijf bij Mij
Zondagmorgen 19 november komen we samen in de Maranatha Kerk.
In deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan:
Roos Elisabeth Methilde, dochter van Robert en Suzanne van Rekom-van den Ouden.
Noud Ronald Adrianus, zoon van Patrick en Lisa Hulsbos-van den Oever.
Ties Christiaan, zoon van Niels en Simone Verdoorn-Sluimer.
Sare Henriët Gerrie, dochter van Chris en Erika Bezemer-van Werd.
Sela Alinda, dochter van Niels en Naomi Vink-Hakkesteeg.
Bij de doopbediening horen we altijd de uitnodiging van de Here Jezus: ‘Laat de kinderen bij Mij komen’. En in pastorale situaties klinken nogal eens deze woorden: ‘Kom tot Mij allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan en Ik zal jullie rust geven’.
Een hartelijke uitnodiging dus van onze Heer. Velen zijn op zijn uitnodiging ingegaan, zijn die weg gegaan. Maar velen zijn, zeker in onze tijd, weggegaan. En de spatie tussen ‘weg’ en ‘gegaan’ maakt het grote verschil. In de verkondiging beluisteren we, in deze context, dit woord van onze Heer (Johannes 6: 67-69): ‘Willen jullie ook niet weggaan?’ De discipelen antwoordden: ‘Naar wie zouden we toegaan? U hebt woorden van eeuwig leven’!
Aan de dienst werkt naast organist Martin Zonnenberg onze kerkband mee. Voorganger is ds. G.J. Mink.
Bij de avonddienst
In de Grote Kerk hoopt ons zondagavond voor te gaan ds. Bram Robbertsen, die we als gemeente goed kennen vanwege het project in Rotterdam dat wij al enkele jaren ondersteunen. Ook de catechisanten zamelen hiervoor tweewekelijks geld in. Pas was hij ook nog betrokken bij het concert van Gospelkoor Shine in de Grote Kerk dat mede door onze zendingscommissie was vormgegeven. Een gezegende dienst gewenst.