Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 6 december worden we als gemeente genodigd door onze Heiland aan de Tafel des Heren, waar we in de tekenen van brood en wijn mogen zien en tasten dat Hij zichzelf voor ons heeft gegeven.
In beide diensten van wijk 1 en 2 gaat ds. J.W. Sparreboom voor, waarbij de avonddienst onder verantwoordelijkheid van wijk 1 valt. We luisteren tijdens deze dienst naar de woorden die de engel tegen Maria sprak en overdenken haar reactie op dit woord van de bode van God. Hetzelfde gedeelte wordt ook in de kindernevendienst verteld. In de avonddienst zetten we de viering van het Heilig Avondmaal voort en danken we God voor zijn gaven. We luisteren in deze dienst naar de lofzang van Maria. Gezegende diensten gewenst!