Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 22 januari staan we in de ochtenddienst in de Maranathakerk stil bij een volgend gedeelte uit de Bergrede van Jezus. Jezus spreekt over het verzamelen van schatten in de hemel. In de vorige gemeente ben ik eraan gewend geraakt om rond de Aktie KerkBalans nadrukkelijk aandacht te geven aan ons omgaan met geld en goederen. Die gewoonte wil ik proberen weer op te pakken. Voorafgaande aan de dienst zingen we met elkaar enkele liederen, voorbereid door de werkgroep Reflektor. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten op verschillende plekken. Het is een mooie gewoonte in onze gemeente om enkele huizen open te stellen voor deze onderlinge ontmoeting. Mocht je er nog nooit zijn geweest: kom uit je comfortzone! In de kindernevendienst gaat het over het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door dr. H. de Leede uit Amersfoort. Hij is een van de docenten van ds. J.W. Sparreboom bij een naschoolse training over ‘bezielende prediking’.
We wensen elkaar gezegende diensten toe!