Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 12 februari verwachten we als voorganger ds. G.F. Smaling uit Oegstgeest in de Grote Kerk. In de kindernevendienst wordt verteld over de Here Jezus, die Gods wet uitlegt en vervult.
In de avonddienst in de Maranathakerk is de voorganger ds. J.W. Sparreboom en luisteren we opnieuw naar een gedeelte uit het MatteĆ¼sevangelie: MatteĆ¼s 8: 18-34. In deze dienst stellen we een stagiair van de Christelijke Hogeschool Ede voor. Hij loopt de komende tijd in onze gemeente mee met allerlei activiteiten en zal te zijner tijd ook zelf opdrachten uitvoeren.
Gezegende diensten gewenst!