Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 19 februari staan we naar aanleiding van het Matteüsevangelie stil bij een onderwerp dat (in elk geval voor mijzelf) niet zo heel erg bekend is: vasten. Jezus spreekt erover in Matteüs 9: 14-17. Laten we ook bij dit tekstgedeelte luisteren naar Gods bedoeling met ons persoonlijke leven en met onze gemeente. In de kindernevendienst is het thema ‘Laat uw leven niet bepalen door zorgen.’ We komen samen in de Maranathakerk, wat betekent dat alle teksten geprojecteerd worden met behulp van de beamer. Na de dienst in de Maranathakerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er wordt koffie, thee en fris geschonken. Iedereen van harte uitgenodigd.
De avonddienst is een jeugddienst en wordt gehouden in de Grote Kerk. ‘Blij door de Bijbel’ is het thema. We hopen ook hier onder leiding van ds. G. van der Linden uit Waalwijk, die al vaker gastvoorganger in ons midden was, te luisteren naar het Woord van onze God.
Gezegende diensten gewenst!