Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondagmorgen 5 maart komen we als gemeente samen in de Maranathakerk. Ds. P. Vroegindeweij komt uit Ermelo naar ons toe om het evangelie te vertolken. In de kindernevendienst horen de kinderen over Jezus die gezalfd wordt met heerlijke nardusolie. In de vertelling wordt duidelijk gemaakt wat de betekenis hiervan is.
Ook ‘s avonds staan de deuren van de Maranathakerk open. Dan is er een bijzondere dienst, voorbereid door de gezamenlijke commissie van de Gereformeerde Kerk en onze Hervormde Gemeente. Naar aanleiding van de gelijkenissen van de kostbare parel en de schatkist in de akker denken we na over wat ‘waarde(n)vast’ is. Hoewel de vorm van deze dienst wellicht wat anders is dan gebruikelijk, verwonderen we ons over de schat van het evangelie.
In deze OpenDeur-dienst, waar iedereen hartelijk welkom is, gaan ds. J. Schelling en ds. J.W. Sparreboom  samen voor.

Gezegende diensten gewenst!