Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aankomende zondagmorgen 12 maart mogen we in de Grote Kerk getuige zijn van de doopbediening aan vijf kleine kinderen van onze gemeente. De dienst wordt geleid door ds. J.W. Sparreboom. Tijdens een intense en ontroerende doopzitting werd door de doopouders het verlangen uitgesproken dat hun kinderen een plek vinden binnen het huisgezin van onze hemelse Vader, de christelijke gemeente.
Om dat te onderstrepen zingen we de dopelingen toe:
‘In deze gemeente, Gods huisgezin,
word je nu welkom geheten.
Een heel nieuw leven, een mooi begin,
je mag je geborgen weten.
Wij zegenen jou in Jezus’ naam
met liefde, gezondheid en kracht.
Wij zegenen jou in Jezus’ naam,
Hij is je helper bij dag en nacht.’
De Heilige Doop wordt bediend aan:
Noud Bons, zoon van Gerard en Kim Bons-Goedhart, geboren op 15 december 2016;
Mees Marco van Eijk, zoon van Theo en Meryl van Eijk, geboren op 28 december 2016 en is het broertje van Joris en Bram;
Kas Gerrit Abraham van Houwelingen, zoon van Gerard en Rianne van Houwelingen-Hoek, geboren op 18 januari 2017 en is het broertje van Femm;
Pepijn de Jong, zoon van Henri en Carola de Jong-Bouter, geboren op 4 februari 2016 en het broertje van Julian en Lesley;
Ties Arend Anthonie Noordergraaf, zoon van Matthijs en Sandra Noordergraaf-Bons, geboren op 21 januari 2017.
In de kerk lezen we uit Matteüs 18, waar Jezus spreekt over de plek van ‘de geringen’.
Met de kinderen van de kindernevendienst gaan we onderweg naar Pasen en kijken we mee naar het paasproject. Het gaat in de kindernevendienst over Jezus, die het Pesachfeest viert.
De avonddienst, die in de Maranathakerk plaatsvindt, wordt geleid door ds. J.H. Reijm uit Alblasserdam.
Gezegende diensten gewenst!