Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 13 maart begroeten we ds. Jelte Alma uit Nieuwegein in de Maranathakerk. In de kindernevendienst wordt verteld hoe de Here Jezus wordt verhoord door de raad van oudsten.
De avonddienst in de Grote Kerk wordt geleid door ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee.
Wees heel hartelijke welkom.
We wensen elkaar gezegende diensten toe!