Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 9 april mogen we in de Grote Kerk getuige zijn van het jawoord dat enkele gemeenteleden in het midden van de gemeente hopen uit te spreken. Voorganger is ds. J.W. Sparreboom.
Het betreft:
Esther Crisci-den Toom, geboren op 10-1-1984. Esther ontvangt bovendien het teken van de Heilige Doop;
Oswaldo Crisci, geboren op 12-10-1982;
Denis Cornelis Noordergraaf, geboren op 5-2-1974;
Martijn Joost van Rijsbergen, geboren op 5-6-1986;
Niels Stuij, geboren op 24-9-1978. Niels ontvangt bovendien het teken van de Heilige Doop;
Mark Benjamin van Wijk, geboren op 2-7-1994.
Op hetzelfde moment hoopt Karina Elisabeth Dunsbergen, geboren op 30-5-1999, in de Gereformeerde Kerk haar geloof te belijden.
We wensen onze nieuwe belijdende lidmaten van harte Gods zegen toe en zien uit naar een feestelijke dienst. In de kindernevendienst wordt verteld over de kruisiging van Jezus.
‘s Avonds hoopt ds. Joram Oudshoorn uit Utrecht in ons midden voor te gaan in de Maranathakerk. Hij is voor de GZB als predikant-zendeling enkele jaren uitgezonden geweest in Mozambique en is – in afwachting op zijn verdere roeping – sinds kort als pastoraal werker verbonden aan de hervormde gemeente te Ameide en Tienhoven.