Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Op zondagmorgen 23 april hoopt ds. C. Haasnoot uit Noordwijkerhout gastvoorganger te zijn in de Grote Kerk. Voorafgaande aan de dienst zingen we met elkaar enkele prachtige liederen, die zijn uitgezocht door de werkgroep Reflektor. In de kindernevendienst wordt een begin gemaakt met de geschiedenis van de uittocht van Israƫl uit Egypte. Deze geschiedenis begint bij Exodus 1, waar wordt verteld dat het volk wordt onderdrukt.
De avonddienst wordt in de Maranathakerk geleid door ds. N. de Boo uit Zeist.
Gezegende diensten gewenst!