Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 7 mei mogen we als gemeente in de Grote Kerk getuige zijn van Gods trouw aan ons en onze kinderen wanneer we het teken van de Doop zien. Drie kinderen van de gemeente ontvangen dit teken van de Heilige Doop.
Het betreft:
Louise Hendrika Pieta de Groot, geboren op 19 maart in het gezin van Peter, Malene en grote broer Bram;
Maes Cornelis Mikhout, zoon van Daniel Mikhout en Kim de Wit;
Isa Anna Vogel, dochter van Ruud en Annemieke Vogel.
In de verkondiging staan we de komende weken stil bij gedeelten uit de Filippenzenbrief. We overdenken in deze doopdienst Filippenzen 1. In de kindernevendienst gaat het over de vlucht van Mozes naar Midjan, zoals in Exodus 2 wordt verteld. Na de dienst is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten in diverse ‘open huizen’. Een prachtig en samenbindend initiatief in onze gemeente. Wie tot nu toe nog geen vrijmoedigheid had om kennis te maken, wordt nadrukkelijk uitgenodigd op de adressen die op deze website onder ‘Agenda’ zijn vermeld.
Ook ‘s avonds mogen we elkaar als gemeente voor Gods aangezicht ontmoeten. Deze avonddienst in de Maranathakerk wordt geleid door ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg. Wij wensen elkaar gezegende diensten toe.