Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Komende zondag 21 mei belooft het een vreugdevolle dag te worden voor onze gemeente. Na een vacante periode van bijna twee jaar mogen we meemaken dat ds. G.J.Mink bevestigd zal worden en intrede zal doen in een dienst waarin we luisteren naar Filippenzen 2: 19-30.
De morgendienst, in de Grote Kerk, zal worden geleid door ds.J.W. Sparreboom.
Er zal muzikale medewerking worden verleend door Martin Zonnenberg, fluitiste Marjolein de Wit en trompettist Maarten Elzinga. Na de dienst is er gelegenheid om ds. en mw. Mink de hand te drukken voor degenen die ’s middags niet in de gelegenheid zijn om te komen. Voor een gedrukte liturgie wordt gezorgd.
Er is ook gelegenheid om samen koffie of thee te drinken na de morgendienst.
In de intrededienst, die om 14.30 uur ook in de Grote Kerk begint, gaat ds. G.J. Mink zelf voor. Ook in deze dienst wordt gezorgd voor een gedrukte liturgie. Hier wordt muzikale medewerking verleend door Kees Kraaijeveld op het orgel, Lean Besseling, trompet, en het koor ‘Wereldwijs’. Ook zijn er na de dienst enkele korte toespraken. Ook na deze dienst is er gelegenheid om ds. en mw. Mink de hand te drukken.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Er wordt voor de gasten van buiten Sliedrecht, die beide diensten meemaken, een lunch georganiseerd en de gasten zullen worden ontvangen en naar hun gereserveerde plaatsen worden geleid.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten in één of beide diensten.
De avonddienst om 18.00 uur komt deze zondag te vervallen.
Gezegende diensten gewenst!