Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Bij de diensten van de wijken 1 en 2
Zondagmorgen 20 maart a.s. hopen we een feestelijke gezamenlijke dienst in de Grote Kerk te beleven van de wijken 1 en 2, wanneer elf gemeenteleden hun jawoord geven. Het betreft Laura Boogaard, Arjen van Dijk, Marije Redelijkheid, Jacqueline van Eijsden, Naomi Goedhart, Malene de Groot-Schaller en Peter de Groot, Martijn de Jager, Wilma Kaldenberg, Jolanda Maas en Annemary de Vlaam-Leenman. Zij zullen hun persoonlijke jawoord geven, nadat we ons geloof hebben beleden als gemeente en nadat zij ook hun gezamenlijke jawoord hebben gegeven. We geloven immers in het midden van het grotere geheel van de belijdeniskring én van de gehele gemeente en dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. In de dienst luisteren we naar een gedeelte uit de brief die Paulus aan zijn jongere medewerker Timotheus stuurde. In de kindernevendienst gaat het over Lucas 23: 33-43.
‘s Avonds is ds. C. Bijman uit Arnemuiden onze voorganger in de Maranathakerk en bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal.
In de Stille Week vinden er iedere avond om 19.15 uur in de Grote Kerk bezinningsmomenten plaats, waarin we stil staan bij het lijden van onze Here Jezus Christus. Het thema is ‘Ontmoetingen met Jezus onderweg naar het kruis.’
De morgendienst op Goede Vrijdag 25 maart valt onder de verantwoording van wijk 1; hierin gaat ds. J.W. Sparreboom voor. We worden stil van verwondering bij het kruis van onze Heiland. We lezen ook op deze dag verder in het Lucasevangelie. In de ochtenddienst staat Lucas 23: 46 centraal. Datzelfde tekstgedeelte lezen we ook in de dienst die om 15.30 uur in Overslydrecht begint. In de avonddienst luisteren we naar Lucas 23: 47.
De samenkomst die op Stille Zaterdag plaatsvindt is georganiseerd door de ‘Maandagavondgesprekskring’. Nadrukkelijk is iedereen van harte uitgenodigd om in de Maranathakerk te zingen en te bidden en zo in het donker van de avond toe te leven naar het Licht der wereld.
Op Eerste Paasdag jubelen we het in beide ochtenddiensten uit van vreugde om de levende en opgestane Heiland. In de eerste dienst, die om 9.00 uur begint, werkt het Hervormd Kerkkoor mee. In de tweede dienst is er een gelegenheidscombo, bestaande uit Romano van den Dool, Martijn Tanghé, Ramona Muilwijk en Pieter de Vlaam. In de kindernevendienst gaat het uiteraard over de betekenis van Pasen en in de kerk lezen we uit het Lucasevangelie en uit de Openbaring aan Johannes.
In de avonddienst gaat ds. van Wingerden uit Den Bosch voor.
Gezegende diensten en samenkomsten gewenst!