Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Ds. G.J. Mink is aankomende zondagochtend 11 juni voorganger in de Maranathakerk. Deze eerste zondag na Pinksteren, wordt in de kerkelijk traditie Zondag Trinitatis, de Zondag van de Drie-eenheid, genoemd. Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid om enkele prachtige liederen te zingen. In de dienst trouwens ook.  Als gemeente bereiden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. In de voorbereidingsdienst denken we na over Mattheüs 8: 26: ‘Waarom bent u angstig, kleingelovigen?’, een vraag van Jezus aan zijn leerlingen tijdens de storm op het Meer. Het is de intentie dat de diensten van voorbereiding, bediening en dankzegging Heilig Avondmaal steeds door dezelfde wijkpredikant wordt geleid, zoals in de afgelopen vacaturetijd gebruikelijk is geworden. Met de vervulling van beide vacatures is verder de afspraak gemaakt dat alle diensten in de Maranathakerk, waarin eigen predikanten voorgaan, steeds worden geprojecteerd. Uiteraard blijft het mogelijk om met een eigen liedboek mee te zingen. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst, en horen de kinderen een gedeelte van de geschiedenis van Mozes.
In de avonddienst komen we in de Grote Kerk samen. In deze dienst gaat ds. J.W. Sparreboom voor en maken we een begin met de lezingen uit het boek Exodus, waarmee we enigszins aansluiten bij de kindernevendienst. Ook geven we aandacht aan onze broeders en zusters die wereldwijd te lijden hebben onder vervolging. Het thema van deze dienst is ‘leven met tegenwind’. Na de dienst is er een reünie voor de jongeren die deelnamen aan het zeilkamp.
Gezegende diensten gewenst!