Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Aanstaande zondag 18 juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.
We zoeken versterking van ons klein geloof om onbevreesd in dit leven te staan en met vreugde voor Gods aangezicht te verschijnen. Onze wijken hebben dienst in de Grote Kerk. In beide diensten gaat ds. G.J. Mink voor en overdenken we woorden uit Paulus’ brief aan de Efeziërs. ’s Morgens staan we stil bij 5: 1-5 en is het thema: ‘Wandelen in de liefde’. In de kindernevendienst gaat het over Exodus 5 en 6, waarbij Mozes en Aäron voor de farao staan.
Na de voortzetting van het Avondmaal in de avonddienst, overwegen we in de dankzegging en nabetrachting 5: 20: ‘Dank altijd voor alles’.
Gezegende diensten toegewenst.