Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 3 april belooft het opnieuw een vreugdevolle dienst te worden in de Grote Kerk. In deze dienst waarin ds. J.W. Sparreboom voorgaat, ontvangen drie kinderen van de gemeente het teken en zegel van de Doop. Het betreft:
Vere van Heteren, geboren op 17 december in het gezin van Gerard en Rianne van Heteren;
Lara Plaisier, geboren op 23 februari in het gezin van Jan-Paul, Tine en Noor Plaisier en Nala Jasmina van Renswoude, geboren op 17 januari in het gezin van Johan, Jolanda en Milan van Renswoude.
We overdenken een gedeelte uit de brief van Paulus aan Timoteüs. In de kindernevendienst gaat het over de ontmoeting van de opgestane Here Jezus met de twee Emmaüsgangers.
Dat tekstgedeelte staat centraal in de dienst die ‘s middags wordt gehouden in de Maranathakerk. In deze dienst luisteren we samen met onze gasten met een verstandelijke beperking naar het gedeelte van de twee wandelende mannen.
De avonddienst in de Maranathakerk wordt geleid door ds. Van Slooten uit Ermelo. 
Gezegende diensten gewenst!