Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 1 oktober is er voor onze wijken dienst in de Grote Kerk. Voorganger is
ds. G.J. Mink. De Heilige Doop zal worden bediend aan Flore Marin de Keizer en Florian Adrianus Willem Heijkoop. In de verkondiging lezen we verder in Exodus. De HEER openbaart zich op de Sinaï en zegt dat Hij een persoonlijke relatie is aangegaan met de leden van zijn volk. Om in goede omgang met Hem te leven, om het levensdoel te bereiken, heeft Hij daarbij tien verkeersregels gegeven. Hierdoor kan een dankbaar leven in de eeuwige verbondenheid met Hem gestalte krijgen. Er zal een gedrukte liturgie zijn.
Tijdens de kindernevendienst gaat het over ‘de jongen uit Naïn’.
De avonddienst is in de Maranathakerk en zal worden geleid door ds. M.H. Vastenhout te Eethen.