Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondag 15 oktober gaat ds. J.W. Sparreboom in beide diensten voor. In de ochtenddienst staan we in de Grote Kerk stil bij het tweede gebod, ‘maak geen godenbeelden’. Nadat we als gemeente afgelopen zondagavond indringend werden bepaald bij de betekenis van het gebod om geen andere goden te dienen dan de HERE, is de vraag nu, wat dit tweede gebod voor ons leven betekent. De kinderen luisteren in de kindernevendienst naar een gedeelte uit Lucas 18.
De avonddienst in de Maranathakerk heeft een bijzonder karakter. Naar aanleiding van eerdere vragen vanuit de gemeente om eens liederen uit de bundel van Johannes de Heer te zingen, heeft deze dienst het karakter van een zangdienst met veel koor- en samenzang en een korte overdenking. Ons eigen Hervormd Kerkkoor heeft verschillende geliefde liederen uit genoemde zangbundel ingestudeerd en verleent haar medewerking. ‘Maranatha blijft ons wachtwoord’ is het thema van deze ‘Sliedrecht-Zingt-dienst’.
Een mooie gelegenheid om eens iemand uit te nodigen in onze Maranathakerk.
Gezegende diensten gewenst!