Bij de diensten van de wijken 1 en 2

Zondagmorgen 5 november is er in de Grote Kerk een feestelijke doopdienst die geleid wordt door ds.J.W. Sparreboom.
Als gemeente zien we uit naar een vreugdevolle dienst op zondagmorgen. Dan mogen drie kinderen in het midden van onze gemeente het teken en zegel van Gods verbond ontvangen:
Sian Mees Adriaan Bezemer, geboren op 20 augustus, zoontje van Christian en Erika en het broertje van Seth;
Mees Gerrit van Hattem, geboren op 12 oktober, in het gezin van Edwin en Leonie, met hun kinderen Levi, Sem en Luuk;
Joël Stijn de Rijke, geboren op 24 september. Zijn ouders zijn Corné en Carina en zijn oudere broers zijn Jesse en Sem.
We zijn met de doopouders heel dankbaar voor het leven dat hen is geschonken. In de verkondiging luisteren we naar 1 Petrus 2: 1-10. ‘Wat proef je?’ is het thema van deze dienst. In de kindernevendienst gaat het over de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs, zoals verteld in Lucas 19: 1-10.
De avonddienst is in de Maranathakerk en wordt geleid door ds. G.J. Mink. We gaan dan verder met de bespreking van de Tien geboden. Inmiddels zijn we bij het derde aangekomen (Exodus 20: 7). Het gaat over het dankbaar gebruik van de Naam van God waarin we gedoopt zijn. Wat betekent Gods Naam, hoe gebruiken we de Naam goed en hoe voorkomen we misbruik van zijn Naam, niet primair door anderen maar vooral door onszelf?
Gezegende diensten toegewenst !